*
  • naše weby..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-
Logo: WHO Healthy Cities Project

Často kladené otázky

Nenalezena žádná zpráva
úvodní stránka › Dokumenty a nástroje

Dokumenty a nástroje

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21) šampioni

23. Jak nastavit grantový systém pro ZM (a MA21)?

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje šampioni

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel šampioni

60. Jak realizovat participativní rozpočet ve Zdravém městě? aktualizováno

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji šampioni

13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?48. Řízení strategie k udržitelnému rozvoji – komunitní a expertní proces50. Strategický přístup a řízení: „Dělat správné věci správně"51. Jak poznat, že strategické řízení města, obce, kraje je kvalitní? 52. Celostátní Databáze strategií61. Co je zásobník projektů a jak projekty vyhodnocovat vůči UR? aktualizováno

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví šampioni

54. Co je Zdravotní plán města a jak ho připravit?

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii pokročilí šampioni

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat?

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

*