*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Metodika
Národní síť zdravých měst
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Dokumenty a nástroje

Dokumenty a nástroje

ZAČÁTEČNÍK (D) STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

*