*
  • naše weby..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-
Logo: WHO Healthy Cities Project
úvodní stránka › Dokumenty a nástroje

Dokumenty a nástroje

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii

*