*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Metodika
Národní síť zdravých měst
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Všechny metodické listy


Všechny metodické listy

Organizační nastavení

Základní informace k mezinárodnímu Projektu Zdravé město (pro města a městské části, obce, regiony) začátečník

00a. Projekt Zdravé město [ZM] - základní informace
00b. Metoda místní Agenda 21 [MA21] - základní informace
00c. Jak probíhá hodnocení v rámci metody MA21? - Pravidla a Zásady MA21

Základní informace k metodě místní Agenda 21 začátečník

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21) začátečník

00. Jaké jsou nejčastější chyby v počátečním nastavení ZM (a MA21)?

Deklarace ZM (a MA21) začátečník

01. Co je Deklarace ZM (a MA21)?

Koordinátor ZM (a MA21) začátečník

02. Kdo je koordinátor ZM (a MA21)?
03. Jaké má koordinátor ZM odpovědnosti a náplň činnosti?

Politik ZM (a MA21) začátečník

04. Kdo je politik ZM (a MA21)?
05. Jaké má politik ZM odpovědnosti?

Komise ZM (a MA21) začátečník

06. Co je komise ZM (a MA21)?
07. Jak pracuje komise ZM?

Spolupráce s místními partnery ZM začátečník

08. Jaký je význam partnerů pro ZM?

Databáze MA21 - oficiální evidence v ČR začátečník

09. Co jsou Kritéria MA21 a jak souvisejí s Databází MA21?

Významní aktéři ZM v úřadu středně pokročilý

12. Kdo jsou významní aktéři ZM v rámci úřadu?
13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?

Dokumenty a nástroje

Plán zlepšování ZM a MA21 začátečník

14. Proč a jak zpracovávat roční Plán zlepšování ZM a MA21?
15. Jak vyhodnocovat roční Plán zlepšování ZM a MA21?

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21 začátečník

16. Proč a jak zpracovávat Hodnotící zprávu ZM a MA21?

Komunitní "Plán zdraví a kvality života" středně pokročilý

17. Co je komunitní plán zdraví a kvality života?
18. Jak vzniká komunitní plán?
31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji středně pokročilý

19. Co jsou místní indikátory?
20. Jak pracovat s místními indikátory?

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje středně pokročilý nejpokročilejší

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat? aktualizováno

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje nejpokročilejší

22. Co jsou mezinárodní standardizované indikátory?

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21) nejpokročilejší

23. Jak nastavit grantový systém pro ZM (a MA21)?

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji nejpokročilejší

13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?
48. Řízení strategie k udržitelnému rozvoji – proces komunitní a expertní
49. Metodika přípravy veřejných strategií
50. Strategický přístup a řízení: „Dělat správné věci správně"
51. Jak poznat, že strategické řízení města, obce, kraje je kvalitní?
52. Celostátní Databáze strategií

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví nejpokročilejší

54. Co je Zdravotní plán města a jak ho připravit?

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel nejpokročilejší

60. Jak realizovat participativní rozpočet ve Zdravém městě? aktualizováno

Akce

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu začátečník

24. Jaké jsou komunitní kampaně a jak je realizovat?
25. Jak připravit, organizovat a vyhodnotit kampaň?
26. Jak zviditelnit výsledky kampaní prostřednictvím NSZM?
32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování začátečník

27. Proč pořádat kulaté stoly pro veřejnost, jak je zaměřit?

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra) středně pokročilý

56. Jak připravit Mladé fórum?
57. Jak vhodně inovovat průběh Mladého fóra?
58. Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?
59. Jak připravit Školní fórum?

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR středně pokročilý

28a. Co je veřejné Fórum ZM? (dle Metodiky NSZM - "10P")
28b. Tipy a triky pro úspěšné Fórum ZM?
29. Jak připravit Fórum ZM? (PŘED AKCÍ)
30. Jak zajistit průběh Fóra ZM? (v DEN AKCE)
31a. Jaké kroky následují po uspořádání Fóra ZM? (PO AKCI)
31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji středně pokročilý

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?  aktualizováno

Průběžné činnosti

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21) začátečník

32c. Jak probíhá akreditované vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)? aktualizováno

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu začátečník

33. Jak má vypadat webová stránka ZM (a MA21)?

Medializace Zdravého města, obce, regionu začátečník

35. Jak komunikovat pojem "Zdravé město, obec, region"?
36. Jaké jsou formy medializace ZM?
37. Jak napsat tiskovou zprávu?

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů začátečník

38. Co je "dobrá praxe", jaké mohou být ukázkové příklady?
39. Databáze DobráPraxe - jak můžete vkládat informace?
40. Kde a proč se pochlubit místní dobrou praxí?

Přenos informací k místním partnerům ZM začátečník

41. Jaké informace poskytuje NSZM, komu je předávat ve městě, obci, regionu?

Plnění Kritérií v DB MA21 a související hodnocení začátečník středně pokročilý

10. Jak pracovat s Databází MA21?
55. Jak se připravit obhajobu kategorií A, B MA21 v místě?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji středně pokročilý

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?  aktualizováno

Práce s DataPlánem NSZM středně pokročilý

20. Jak pracovat s místními indikátory?
31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?
43. Co je DataPlán NSZM a jak s ním pracovat?
44. Jak pracovat s terminálem v DataPlánu? (interní prostředí pro vkládání a aktualizaci informací)
45. Jak spravovat zásobník projektů v DataPlánu?
46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

*