*
  • naše weby..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-
Logo: WHO Healthy Cities Project
úvodní stránka › Všechny metodické listy


Všechny metodické listy

Organizační nastavení

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region začátečníci

00a. Mezinárodní program Zdravé město WHO [ZM] // NSZM - asociace Zdravých měst, obcí, regionů v ČR
00b. Mezinárodní dokumenty pro Zdravá a udržitelná města

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit začátečníci

00c. Místní Agenda 21 - globální iniciativa OSN // Metoda MA21 v ČR
00d. Co to znamená a jak probíhá vyhodnocení v rámci Metody MA21 v ČR? - speciální Pravidla a Zásady MA21

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21) začátečníci

00. Jaké jsou nejčastější chyby v počátečním nastavení ZM (a MA21)?

Deklarace ZM (a MA21) začátečníci

01. Co je Deklarace ZM (a MA21)?

Koordinátor ZM (a MA21) začátečníci

02. Kdo je koordinátor ZM (a MA21), jaké má činnosti?

Politik ZM (a MA21) začátečníci

04. Kdo je politik ZM (a MA21)?
05. Jaké má politik ZM odpovědnosti?

Komise ZM (a MA21) začátečníci

06. Co je komise ZM (a MA21)?
07. Jak pracuje komise ZM?

Spolupráce s místními partnery ZM začátečníci

08. Jaký je význam partnerů pro ZM?

Významní aktéři ZM v úřadu pokročilí

12. Kdo jsou významní aktéři ZM v rámci úřadu?
13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?

Dokumenty a nástroje

Plán zlepšování ZM a MA21 začátečníci

14. Proč a jak zpracovávat roční Plán zlepšování ZM a MA21?
15. Jak vyhodnocovat roční Plán zlepšování ZM a MA21?

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21 začátečníci

16. Proč a jak zpracovávat Hodnotící zprávu ZM a MA21?

Komunitní "Plán zdraví a kvality života" pokročilí

17. Co je Komunitní plán zdraví a kvality života? ("10P" - výstup z Fóra ZM)
31b. Jak v DataPlánu zpracovat "10P" z Fóra ZM? (evidence cílů Komunitního plánu)

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji pokročilí

19. Co jsou místní ukazatele/indikátory?
20. Jak pracovat s místními ukazateli/indikátory?

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii pokročilí šampioni

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat?

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje šampioni

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21) šampioni

23. Jak nastavit grantový systém pro ZM (a MA21)?

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji šampioni

13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?
48. Řízení strategie k udržitelnému rozvoji – komunitní a expertní proces
50. Strategický přístup a řízení: „Dělat správné věci správně"
51. Jak poznat, že strategické řízení města, obce, kraje je kvalitní?
52. Celostátní Databáze strategií
61. Co je zásobník projektů a jak projekty vyhodnocovat vůči UR? aktualizováno

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví šampioni

54. Co je Zdravotní plán města a jak ho připravit?

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel šampioni

60. Jak realizovat participativní rozpočet ve Zdravém městě? aktualizováno

Akce

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu začátečníci

24. Jaké jsou komunitní kampaně a jak je realizovat?
25. Jak připravit, organizovat a vyhodnotit kampaň?
26. Jak zviditelnit výsledky kampaní prostřednictvím NSZM?
32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování začátečníci

27a. Proč pořádat kulaté stoly pro veřejnost, jak je zaměřit?
27b. Jak využívat pocitové mapy na akcích s veřejností?

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra) pokročilí

56. Jak připravit Mladé fórum?
57. Jak vhodně inovovat průběh Mladého fóra?
58. Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?
59. Jak připravit Školní fórum?

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR pokročilí

17. Co je Komunitní plán zdraví a kvality života? ("10P" - výstup z Fóra ZM)
27b. Jak využívat pocitové mapy na akcích s veřejností?
28a. Co je veřejné Fórum Zdravého města, obce, regionu? ("10P" dle Metodiky NSZM)
28b. Tipy a triky pro úspěšné Fórum ZM?
29. Jak připravit Fórum ZM? (PŘED AKCÍ)
30. Jak zajistit průběh Fóra ZM? (v DEN AKCE)
31a. Jaké kroky následují po uspořádání Fóra ZM? (PO AKCI)
31b. Jak v DataPlánu zpracovat "10P" z Fóra ZM? (evidence cílů Komunitního plánu)

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?

Průběžné činnosti

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21) začátečníci

32c. Jak probíhá akreditované vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)?

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA) začátečníci

10. Proč a jak pracovat s Databází MA21?
55. Jak se připravit obhajobu kategorií A, B MA21 v místě?

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu začátečníci

33. Jak má vypadat webová stránka ZM (a MA21)?

Medializace Zdravého města, obce, regionu začátečníci

35. Jak komunikovat pojem "Zdravé město, obec, region"?
36. Jaké jsou formy medializace ZM?
37. Jak napsat tiskovou zprávu?

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů začátečníci

38. Co je "dobrá praxe", jaké mohou být ukázkové příklady?
39. Databáze DobráPraxe - jak můžete vkládat informace?
40. Kde a proč se pochlubit místní dobrou praxí?

Přenos informací k místním partnerům ZM začátečníci

41. Jaké informace poskytuje NSZM, komu je předávat ve městě, obci, regionu?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?

Práce s DataPlánem NSZM pokročilí

20. Jak pracovat s místními ukazateli/indikátory?
31b. Jak v DataPlánu zpracovat "10P" z Fóra ZM? (evidence cílů Komunitního plánu)
44. Jak pracovat s terminálem v DataPlánu? (interní prostředí on-line systému)
46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

*