*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Metodika
Národní síť Zdravých měst
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Všechny metodické listy


Všechny metodické listy

Organizační nastavení

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region začátečníci

00a. Mezinárodní program Zdravé město WHO [ZM], asociace Zdravých měst, obcí, regionů ČR [NSZM]
00b. Mezinárodní dokumenty pro Zdravá a udržitelná města aktualizováno

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit začátečníci

00c. Metoda MA21
00d. Jak probíhá hodnocení v rámci metody MA21? - Pravidla a Zásady MA21
00e. Přehled nástrojů pro udržitelný rozvoj municipalit a regionů v ČR aktualizováno

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21) začátečníci

00. Jaké jsou nejčastější chyby v počátečním nastavení ZM (a MA21)?

Deklarace ZM (a MA21) začátečníci

01. Co je Deklarace ZM (a MA21)?

Koordinátor ZM (a MA21) začátečníci

02. Kdo je koordinátor ZM (a MA21), jaké má činnosti? aktualizováno

Politik ZM (a MA21) začátečníci

04. Kdo je politik ZM (a MA21)?
05. Jaké má politik ZM odpovědnosti?

Komise ZM (a MA21) začátečníci

06. Co je komise ZM (a MA21)?
07. Jak pracuje komise ZM?

Spolupráce s místními partnery ZM začátečníci

08. Jaký je význam partnerů pro ZM?

Významní aktéři ZM v úřadu středně pokročilí

12. Kdo jsou významní aktéři ZM v rámci úřadu?
13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?

Dokumenty a nástroje

Plán zlepšování ZM a MA21 začátečníci

14. Proč a jak zpracovávat roční Plán zlepšování ZM a MA21?
15. Jak vyhodnocovat roční Plán zlepšování ZM a MA21?

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21 začátečníci

16. Proč a jak zpracovávat Hodnotící zprávu ZM a MA21?

Komunitní "Plán zdraví a kvality života" středně pokročilí

17. Co je komunitní plán zdraví a kvality života?
18. Jak vzniká komunitní plán?
31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji středně pokročilí

19. Co jsou místní indikátory?
20. Jak pracovat s místními indikátory?

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje středně pokročilí nejpokročilejší

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat? aktualizováno

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje nejpokročilejší

22. Co jsou mezinárodní standardizované indikátory?

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21) nejpokročilejší

23. Jak nastavit grantový systém pro ZM (a MA21)?

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji nejpokročilejší

13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?
48. Řízení strategie k udržitelnému rozvoji – proces komunitní a expertní
49. Metodika přípravy veřejných strategií
50. Strategický přístup a řízení: „Dělat správné věci správně"
51. Jak poznat, že strategické řízení města, obce, kraje je kvalitní?
52. Celostátní Databáze strategií

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví nejpokročilejší

54. Co je Zdravotní plán města a jak ho připravit?

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel nejpokročilejší

60. Jak realizovat participativní rozpočet ve Zdravém městě? aktualizováno

Akce

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu začátečníci

24. Jaké jsou komunitní kampaně a jak je realizovat?
25. Jak připravit, organizovat a vyhodnotit kampaň?
26. Jak zviditelnit výsledky kampaní prostřednictvím NSZM?
32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování začátečníci

27a. Proč pořádat kulaté stoly pro veřejnost, jak je zaměřit?
27b. Jak využívat pocitové mapy na akcích s veřejností? aktualizováno

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra) středně pokročilí

56. Jak připravit Mladé fórum?
57. Jak vhodně inovovat průběh Mladého fóra?
58. Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?
59. Jak připravit Školní fórum?

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR středně pokročilí

28a. Co je veřejné Fórum ZM? (dle Metodiky NSZM - "10P")
28b. Tipy a triky pro úspěšné Fórum ZM?
29. Jak připravit Fórum ZM? (PŘED AKCÍ)
30. Jak zajistit průběh Fóra ZM? (v DEN AKCE)
31a. Jaké kroky následují po uspořádání Fóra ZM? (PO AKCI)
31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji středně pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?  aktualizováno

Průběžné činnosti

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21) začátečníci

32c. Jak probíhá akreditované vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)? aktualizováno

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA) začátečníci

10. Proč a jak pracovat s Databází MA21?
55. Jak se připravit obhajobu kategorií A, B MA21 v místě?

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu začátečníci

33. Jak má vypadat webová stránka ZM (a MA21)?

Medializace Zdravého města, obce, regionu začátečníci

35. Jak komunikovat pojem "Zdravé město, obec, region"?
36. Jaké jsou formy medializace ZM?
37. Jak napsat tiskovou zprávu?

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů začátečníci

38. Co je "dobrá praxe", jaké mohou být ukázkové příklady?
39. Databáze DobráPraxe - jak můžete vkládat informace?
40. Kde a proč se pochlubit místní dobrou praxí?

Přenos informací k místním partnerům ZM začátečníci

41. Jaké informace poskytuje NSZM, komu je předávat ve městě, obci, regionu?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji středně pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?
32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?  aktualizováno

Práce s DataPlánem NSZM středně pokročilí

20. Jak pracovat s místními indikátory?
31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?
43. Co je DataPlán NSZM a jak s ním pracovat?
44. Jak pracovat s terminálem v DataPlánu? (interní prostředí pro vkládání a aktualizaci informací)
45. Jak spravovat zásobník projektů v DataPlánu?
46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

*