• naše weby..
  • ..
  • .

Metodika Národní sítě Zdravých měst

Metodika
NSZM Národní síť Zdravých měst ČR

Všechny metodické listy

Základní informace

Organizační nastavení

Dokumenty a nástroje

Hodnotící zpráva postupu ZM (a MA21)

Plán zlepšování ZM (a MA21)

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii

"Zdravotní plán" - koncepce podpory zdraví obyvatel města/regionu

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Akce

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra)

Průběžné činnosti

TISK
i