*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Základní informace a kontakty

Základní informace a kontakty

Jak úspěšně nastartovat a rozvíjet Zdravé město a místní Agendu 21?
Které nástroje a postupy využívat?
Odkud čerpat informace a doporučení?

Na tyto otázky Vám odpoví Metodika NSZM.

Metodika NSZM je nástrojem k realizaci mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21 (ZM a MA21) v podmínkách měst, obcí a regionů ČR. Tuto metodiku rozvíjí asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) již od roku 1994, a to ve spolupráci s řadou odborných partnerů (ministerstva, odborné instituce, vysoké školy atp.) a zejména se svými členskými municipalitami, které ověřují metodiku přímo v praxi. Metodika NSZM (s podtitulem New Gate 21) získala titul „Světový projekt EXPO 2000“. Postupy odzkoušené v Metodice NSZM byly mj. inspirací i pro nastavení systému oficiálních Kritérií MA21.

Cílem Metodiky NSZM je podat praktické informace o tom, jak efektivně postupovat směrem k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví a kvalitě na místní a regionální úrovni v ČR.

Metodika je zpracována jako soubor doporučení popisujících postup v jednotlivých oblastech realizace ZM a MA21 (např. zapojování veřejnosti, medializace, strategické a projektové řízení, vyhodnocování udržitelnosti města, finanční řízení, ap.). Tato doporučení jsou zároveň členěna dle úrovní pokročilosti daného města, obce či regionu v oblasti ZM a MA21. Díky tomu má každá municipalita k dispozici právě takové informace, které odpovídají jejím zkušenostem s programy ZM a MA21.

Informace na této stránce slouží výlučně pro potřebu obcí a regionů realizujících programy Zdravé město a místní Agenda 21 – mimo tato, nemohou být informace dále poskytovány, opisovány či jiným způsobem duplikovány bez souhlasu autora NSZM ©.

 

 

Kontakt: Národní síť Zdravých měst ČR

 

Kontaktní adresa:

NSZM ČR
Šrobárova 48
Praha 10
100 42

Adresa Kanceláře NSZM:

NSZM ČR
Husitská 90
Praha 3
130 00

T: +420 602500639
E: nszm@nszm.cz

*