• naše weby..
  • ..
  • .

Metodika Národní sítě Zdravých měst

Metodika
NSZM Národní síť Zdravých měst ČR

Základní informace a kontakty

… Jak úspěšně nastartovat a rozvíjet Zdravé město, obec, region k dlouhodobé kvalitě života a zdraví obyvatel? 

… Jak nastavit efektivní místní systém pro udržitelný rozvoj? 
    (oficiálně hodnoceno např. MA21 a dalšími metodami kvality veřejné správy)

… Které nástroje a postupy využívat?

… Odkud čerpat informace a doporučení?

Na tyto otázky Vám odpoví Metodika NSZM.

Metodika NSZM je know-how bází pro realizaci mezinárodního programu Zdravé město WHO v podmínkách měst, obcí a regionů ČR.

Cílem Metodiky NSZM je podat praktické informace o tom, jak efektivně postupovat směrem k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví a kvalitě na místní a regionální úrovni v ČR.

Metodiku rozvíjí asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) již od roku 1994, ve spolupráci s řadou odborných partnerů a zejména se svými členskými municipalitami, z jejichž praktických zkušeností Metodika vychází. Základní model Metodiky NSZM s podtitulem "New Gate 21" získal titul Worldwide Project EXPO 2000 v Hannoveru. 

Metodika je zpracována jako soubor doporučení popisujících postup v jednotlivých oblastech realizace programu Zdravé město (např. zapojování veřejnosti, medializace, strategické a projektové řízení, vyhodnocování udržitelnosti města, finanční řízení, ap.). Tato doporučení jsou zároveň členěna dle skupiny pokročilosti daného města, obce či regionu: začátečníci / pokročilí / šampioni. Díky tomu má každá municipalita k dispozici právě takové informace, které odpovídají jejím zkušenostem.


© Upozornění: Informace v Metodice slouží výlučně pro potřebu municipalit a regionů realizujících mezinárodní program Zdravé město, obec, region. Mimo uvedených uživatelů nemohou být informace dále poskytovány, opisovány či jiným způsobem duplikovány bez souhlasu autora - asociace NSZM ČR.

Kontakt: Národní síť Zdravých měst ČR

Kancelář NSZM ČR
Palác YMCA
Na Poříčí 12
Praha 1
110 00

T: +420 602 500 639
E: nszm@nszm.cz

TISK
i