*
  • naše weby..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-
Logo: WHO Healthy Cities Project
úvodní stránka › Základní informace a kontakty

Základní informace a kontakty

Jak úspěšně nastartovat a rozvíjet Zdravé město, obec, region k dlouhodobé kvalitě života a zdraví obyvatel? 
Jak nastavit efektivní místní systém pro udržitelný rozvoj? 
    (oficiálně hodnoceno např. MA21 a dalšími metodami kvality veřejné správy)

Které nástroje a postupy využívat?
Odkud čerpat informace a doporučení?

Na tyto otázky Vám odpoví Metodika NSZM.
 


Metodika NSZM je know-how bází pro realizaci mezinárodního programu Zdravé město WHO v podmínkách měst, obcí a regionů ČR.

Cílem Metodiky NSZM je podat praktické informace o tom, jak efektivně postupovat směrem k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví a kvalitě na místní a regionální úrovni v ČR.

Metodiku rozvíjí asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) již od roku 1994, ve spolupráci s řadou odborných partnerů a zejména se svými členskými municipalitami, z jejichž praktických zkušeností Metodika vychází. Základní model Metodiky NSZM s podtitulem "New Gate 21" získal titul Worldwide Project EXPO 2000 v Hannoveru. 

Metodika je zpracována jako soubor doporučení popisujících postup v jednotlivých oblastech realizace programu Zdravé město (např. zapojování veřejnosti, medializace, strategické a projektové řízení, vyhodnocování udržitelnosti města, finanční řízení, ap.). Tato doporučení jsou zároveň členěna dle skupiny pokročilosti daného města, obce či regionu: začátečníci / pokročilí / šampioni. Díky tomu má každá municipalita k dispozici právě takové informace, které odpovídají jejím zkušenostem.
 

© Upozornění: Informace v Metodice slouží výlučně pro potřebu municipalit a regionů realizujících mezinárodní program Zdravé město, obec, region. Mimo uvedených uživatelů nemohou být informace dále poskytovány, opisovány či jiným způsobem duplikovány bez souhlasu autora - asociace NSZM ČR.

 

 

Kontakt: Národní síť Zdravých měst ČR

 

Kontaktní adresa:

Kancelář NSZM ČR
Palác YMCA
Na Poříčí 12
Praha 1
110 00

T: +420 602 500 639
E: nszm@nszm.cz

*