*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21)

Deklarace ZM (a MA21)

Komise ZM (a MA21)

Koordinátor ZM (a MA21)

Politik ZM (a MA21)

Spolupráce s místními partnery ZM

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region

Významní aktéři ZM v úřadu

Dokumenty a nástroje

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21) šampioni

23. Jak nastavit grantový systém pro ZM (a MA21)?

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje šampioni

22. Co jsou mezinárodní standardizované indikátory?

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel šampioni

60. Jak realizovat participativní rozpočet ve Zdravém městě? aktualizováno

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji šampioni

13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?48. Řízení strategie k udržitelnému rozvoji – proces komunitní a expertní49. Metodika přípravy veřejných strategií50. Strategický přístup a řízení: „Dělat správné věci správně"51. Jak poznat, že strategické řízení města, obce, kraje je kvalitní? 52. Celostátní Databáze strategií

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví šampioni

54. Co je Zdravotní plán města a jak ho připravit? aktualizováno

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje pokročilí šampioni

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat? aktualizováno

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Akce

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra)

Průběžné činnosti

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA)

Medializace Zdravého města, obce, regionu

Přenos informací k místním partnerům ZM

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů

Práce s DataPlánem NSZM

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

*