*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Metodika
Národní síť zdravých měst
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.

Často kladené otázky

Nenalezena žádná zpráva
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

ZAČÁTEČNÍK (D) STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21)

Databáze MA21 - oficiální evidence v ČR

Deklarace ZM (a MA21)

Komise ZM (a MA21)

Koordinátor ZM (a MA21)

Politik ZM (a MA21)

Spolupráce s místními partnery ZM

Základní informace k metodě místní Agenda 21

Základní informace k mezinárodnímu Projektu Zdravé město (pro města a městské části, obce, regiony)

Významní aktéři ZM v úřadu

Dokumenty a nástroje

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21) nejpokročilejší

23. Jak nastavit grantový systém pro ZM (a MA21)?

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje nejpokročilejší

22. Co jsou mezinárodní standardizované indikátory?

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel nejpokročilejší

60. Jak realizovat participativní rozpočet ve Zdravém městě? aktualizováno

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji nejpokročilejší

13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?48. Řízení strategie k udržitelnému rozvoji – proces komunitní a expertní49. Metodika přípravy veřejných strategií50. Strategický přístup a řízení: „Dělat správné věci správně"51. Jak poznat, že strategické řízení města, obce, kraje je kvalitní? 52. Celostátní Databáze strategií

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví nejpokročilejší

54. Co je Zdravotní plán města a jak ho připravit?

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje středně pokročilý nejpokročilejší

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat? aktualizováno

ZAČÁTEČNÍK (D) STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Akce

ZAČÁTEČNÍK (D) STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra)

Průběžné činnosti

ZAČÁTEČNÍK (D) STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Plnění Kritérií v DB MA21 a související hodnocení

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu

Medializace Zdravého města, obce, regionu

Přenos informací k místním partnerům ZM

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů

Práce s DataPlánem NSZM

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

Plnění Kritérií v DB MA21 a související hodnocení

*