*
  • naše weby..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-
Logo: WHO Healthy Cities Project
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21)

Deklarace ZM (a MA21)

Komise ZM (a MA21)

Koordinátor ZM (a MA21)

Politik ZM (a MA21)

Spolupráce s místními partnery ZM

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region

Významní aktéři ZM v úřadu

Dokumenty a nástroje

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21) šampioni

23. Jak nastavit grantový systém pro ZM (a MA21)?

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje šampioni

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel šampioni

60. Jak realizovat participativní rozpočet ve Zdravém městě? aktualizováno

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji šampioni

13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?48. Řízení strategie k udržitelnému rozvoji – komunitní a expertní proces50. Strategický přístup a řízení: „Dělat správné věci správně"51. Jak poznat, že strategické řízení města, obce, kraje je kvalitní? 52. Celostátní Databáze strategií61. Co je zásobník projektů a jak projekty vyhodnocovat vůči UR? aktualizováno

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví šampioni

54. Co je Zdravotní plán města a jak ho připravit?

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii pokročilí šampioni

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat?

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Akce

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra)

Průběžné činnosti

ZAČÁTEČNÍCI  POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy nižší úrovně - pravděpodobně již také znáte

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA)

Medializace Zdravého města, obce, regionu

Přenos informací k místním partnerům ZM

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů

Práce s DataPlánem NSZM

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

*