*
  • naše weby..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-
Logo: WHO Healthy Cities Project

Akce

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR pokročilí

17. Co je Komunitní plán zdraví a kvality života? ("10P" - výstup z Fóra ZM)27b. Jak využívat pocitové mapy na akcích s veřejností?28a. Co je veřejné Fórum Zdravého města, obce, regionu? ("10P" dle Metodiky NSZM)28b. Tipy a triky pro úspěšné Fórum ZM? 29. Jak připravit Fórum ZM? (PŘED AKCÍ)30. Jak zajistit průběh Fóra ZM? (v DEN AKCE)31a. Jaké kroky následují po uspořádání Fóra ZM? (PO AKCI)31b. Jak v DataPlánu zpracovat "10P" z Fóra ZM? (evidence cílů Komunitního plánu)

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra) pokročilí

56. Jak připravit Mladé fórum?57. Jak vhodně inovovat průběh Mladého fóra?58. Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?59. Jak připravit Školní fórum?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

*