*
  • naše weby..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-
Logo: WHO Healthy Cities Project
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

Významní aktéři ZM v úřadu pokročilí

12. Kdo jsou významní aktéři ZM v rámci úřadu?13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21)

Deklarace ZM (a MA21)

Komise ZM (a MA21)

Koordinátor ZM (a MA21)

Politik ZM (a MA21)

Spolupráce s místními partnery ZM

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region

Dokumenty a nástroje

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii pokročilí šampioni

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat?

Komunitní "Plán zdraví a kvality života" pokročilí

17. Co je Komunitní plán zdraví a kvality života? ("10P" - výstup z Fóra ZM)31b. Jak v DataPlánu zpracovat "10P" z Fóra ZM? (evidence cílů Komunitního plánu)

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji pokročilí

19. Co jsou místní ukazatele/indikátory? 20. Jak pracovat s místními ukazateli/indikátory?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví

Audit udržitelného rozvoje - podklad pro místní/regionální strategii

Akce

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR pokročilí

17. Co je Komunitní plán zdraví a kvality života? ("10P" - výstup z Fóra ZM)27b. Jak využívat pocitové mapy na akcích s veřejností?28a. Co je veřejné Fórum Zdravého města, obce, regionu? ("10P" dle Metodiky NSZM)28b. Tipy a triky pro úspěšné Fórum ZM? 29. Jak připravit Fórum ZM? (PŘED AKCÍ)30. Jak zajistit průběh Fóra ZM? (v DEN AKCE)31a. Jaké kroky následují po uspořádání Fóra ZM? (PO AKCI)31b. Jak v DataPlánu zpracovat "10P" z Fóra ZM? (evidence cílů Komunitního plánu)

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra) pokročilí

56. Jak připravit Mladé fórum?57. Jak vhodně inovovat průběh Mladého fóra?58. Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?59. Jak připravit Školní fórum?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

Průběžné činnosti

Práce s DataPlánem NSZM pokročilí

20. Jak pracovat s místními ukazateli/indikátory?31b. Jak v DataPlánu zpracovat "10P" z Fóra ZM? (evidence cílů Komunitního plánu)44. Jak pracovat s terminálem v DataPlánu? (interní prostředí on-line systému) 46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA)

Medializace Zdravého města, obce, regionu

Přenos informací k místním partnerům ZM

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů

*