*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

Významní aktéři ZM v úřadu pokročilí

12. Kdo jsou významní aktéři ZM v rámci úřadu?13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21)

Deklarace ZM (a MA21)

Komise ZM (a MA21)

Koordinátor ZM (a MA21)

Politik ZM (a MA21)

Spolupráce s místními partnery ZM

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region

Dokumenty a nástroje

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje pokročilí šampioni

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat? aktualizováno

Komunitní "Plán zdraví a kvality života" pokročilí

17. Co je komunitní plán zdraví a kvality života?18. Jak vzniká komunitní plán zdraví a kvality života?31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji pokročilí

19. Co jsou místní indikátory? 20. Jak pracovat s místními indikátory?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Akce

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR pokročilí

28a. Co je veřejné Fórum Zdravého města, obce, regionu? (dle Metodiky NSZM - "10P")28b. Tipy a triky pro úspěšné Fórum ZM? 29. Jak připravit Fórum ZM? (PŘED AKCÍ)30. Jak zajistit průběh Fóra ZM? (v DEN AKCE)31a. Jaké kroky následují po uspořádání Fóra ZM? (PO AKCI)31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra) pokročilí

56. Jak připravit Mladé fórum?57. Jak vhodně inovovat průběh Mladého fóra?58. Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?59. Jak připravit Školní fórum?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

Průběžné činnosti

Práce s DataPlánem NSZM pokročilí

20. Jak pracovat s místními indikátory?31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?44. Jak pracovat s terminálem v DataPlánu? (interní prostředí pro vkládání a aktualizaci informací) 46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji pokročilí

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?

ZAČÁTEČNÍCI   ŠAMPIONI 

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA)

Medializace Zdravého města, obce, regionu

Přenos informací k místním partnerům ZM

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů

*