*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Metodika
Národní síť zdravých měst
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

Významní aktéři ZM v úřadu středně pokročilý

12. Kdo jsou významní aktéři ZM v rámci úřadu?13. Co je strategický tým municipality k posuzování udržitelného rozvoje?

ZAČÁTEČNÍK (D)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21)

Databáze MA21 - oficiální evidence v ČR

Deklarace ZM (a MA21)

Komise ZM (a MA21)

Koordinátor ZM (a MA21)

Politik ZM (a MA21)

Spolupráce s místními partnery ZM

Základní informace k metodě místní Agenda 21

Základní informace k mezinárodnímu Projektu Zdravé město (pro města a městské části, obce, regiony)

Dokumenty a nástroje

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje středně pokročilý nejpokročilejší

47. Co je Audit UR a jak ho zpracovat? aktualizováno

Komunitní "Plán zdraví a kvality života" středně pokročilý

17. Co je komunitní plán zdraví a kvality života?18. Jak vzniká komunitní plán?31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji středně pokročilý

19. Co jsou místní indikátory? 20. Jak pracovat s místními indikátory?

ZAČÁTEČNÍK (D)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21

Plán zlepšování ZM a MA21

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Akce

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR středně pokročilý

28a. Co je veřejné Fórum ZM? (dle Metodiky NSZM - "10P")28b. Tipy a triky pro úspěšné Fórum ZM? 29. Jak připravit Fórum ZM? (PŘED AKCÍ)30. Jak zajistit průběh Fóra ZM? (v DEN AKCE)31a. Jaké kroky následují po uspořádání Fóra ZM? (PO AKCI)31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji středně pokročilý

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?  aktualizováno

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra) středně pokročilý

56. Jak připravit Mladé fórum?57. Jak vhodně inovovat průběh Mladého fóra?58. Jak připravit kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých?59. Jak připravit Školní fórum?

ZAČÁTEČNÍK (D)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování

Průběžné činnosti

Práce s DataPlánem NSZM středně pokročilý

20. Jak pracovat s místními indikátory?31b. Jak v DataPlánu sledovat řešení největších priorit ("10P") z Fóra ZM?43. Co je DataPlán NSZM a jak s ním pracovat?44. Jak pracovat s terminálem v DataPlánu? (interní prostředí pro vkládání a aktualizaci informací) 45. Jak spravovat zásobník projektů v DataPlánu?46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji středně pokročilý

32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?32b. Jak vzdělávat úřad a zastupitele v UR?  aktualizováno

Plnění Kritérií v DB MA21 a související hodnocení začátečník středně pokročilý

10. Jak pracovat s Databází MA21?55. Jak se připravit obhajobu kategorií A, B MA21 v místě?

ZAČÁTEČNÍK (D)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)

Plnění Kritérií v DB MA21 a související hodnocení

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu

Medializace Zdravého města, obce, regionu

Přenos informací k místním partnerům ZM

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů

*