*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21) začátečníci

00. Jaké jsou nejčastější chyby v počátečním nastavení ZM (a MA21)?

Deklarace ZM (a MA21) začátečníci

01. Co je Deklarace ZM (a MA21)?

Komise ZM (a MA21) začátečníci

06. Co je komise ZM (a MA21)?07. Jak pracuje komise ZM?

Koordinátor ZM (a MA21) začátečníci

02. Kdo je koordinátor ZM (a MA21), jaké má činnosti?

Politik ZM (a MA21) začátečníci

04. Kdo je politik ZM (a MA21)?05. Jaké má politik ZM odpovědnosti?

Spolupráce s místními partnery ZM začátečníci

08. Jaký je význam partnerů pro ZM?

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit začátečníci

00c. Metoda MA2100d. Jak probíhá hodnocení v rámci metody MA21? - Pravidla a Zásady MA21

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region začátečníci

00a. Mezinárodní program Zdravé město WHO [ZM], asociace Zdravých měst, obcí, regionů ČR [NSZM]00b. Mezinárodní dokumenty pro Zdravá a udržitelná města

POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Významní aktéři ZM v úřadu

Dokumenty a nástroje

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21 začátečníci

16. Proč a jak zpracovávat Hodnotící zprávu ZM a MA21?

Plán zlepšování ZM a MA21 začátečníci

14. Proč a jak zpracovávat roční Plán zlepšování ZM a MA21?15. Jak vyhodnocovat roční Plán zlepšování ZM a MA21?

POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Akce

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu začátečníci

24. Jaké jsou komunitní kampaně a jak je realizovat?25. Jak připravit, organizovat a vyhodnotit kampaň?26. Jak zviditelnit výsledky kampaní prostřednictvím NSZM?32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování začátečníci

27a. Proč pořádat kulaté stoly pro veřejnost, jak je zaměřit?27b. Jak využívat pocitové mapy na akcích s veřejností? aktualizováno

POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra)

Průběžné činnosti

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu začátečníci

33. Jak má vypadat webová stránka ZM (a MA21)?

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA) začátečníci

10. Proč a jak pracovat s Databází MA21?55. Jak se připravit obhajobu kategorií A, B MA21 v místě?

Medializace Zdravého města, obce, regionu začátečníci

35. Jak komunikovat pojem "Zdravé město, obec, region"?36. Jaké jsou formy medializace ZM?37. Jak napsat tiskovou zprávu?

Přenos informací k místním partnerům ZM začátečníci

41. Jaké informace poskytuje NSZM, komu je předávat ve městě, obci, regionu?

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21) začátečníci

32c. Jak probíhá akreditované vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)?

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů začátečníci

38. Co je "dobrá praxe", jaké mohou být ukázkové příklady?39. Databáze DobráPraxe - jak můžete vkládat informace?40. Kde a proč se pochlubit místní dobrou praxí?

POKROČILÍ   ŠAMPIONI 
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Práce s DataPlánem NSZM

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

*