*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Metodika
Národní síť zdravých měst
Návody pro Zdravá města, obce, regiony
-


Logo: WHO Healthy Cities Project

Systém splňuje technické podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Metodické listy

Metodické listy

Organizační nastavení

! Nejčastější chyby na startu ZM (a MA21) začátečník

00. Jaké jsou nejčastější chyby v počátečním nastavení ZM (a MA21)?

Deklarace ZM (a MA21) začátečník

01. Co je Deklarace ZM (a MA21)?

Komise ZM (a MA21) začátečník

06. Co je komise ZM (a MA21)?07. Jak pracuje komise ZM?

Koordinátor ZM (a MA21) začátečník

02. Kdo je koordinátor ZM (a MA21), jaké má činnosti? aktualizováno

Politik ZM (a MA21) začátečník

04. Kdo je politik ZM (a MA21)?05. Jaké má politik ZM odpovědnosti?

Spolupráce s místními partnery ZM začátečník

08. Jaký je význam partnerů pro ZM?

Základní informace k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit začátečník

00c. Metoda MA2100d. Jak probíhá hodnocení v rámci metody MA21? - Pravidla a Zásady MA2100e. Přehled nástrojů pro udržitelný rozvoj municipalit a regionů v ČR aktualizováno

Základní informace k mezinárodnímu programu Zdravé město, obec, region začátečník

00a. Mezinárodní program Zdravé město WHO [ZM], asociace Zdravých měst, obcí, regionů ČR [NSZM]00b. Mezinárodní dokumenty pro Zdravá a udržitelná města aktualizováno

STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Významní aktéři ZM v úřadu

Dokumenty a nástroje

Hodnotící zpráva postupu ZM a MA21 začátečník

16. Proč a jak zpracovávat Hodnotící zprávu ZM a MA21?

Plán zlepšování ZM a MA21 začátečník

14. Proč a jak zpracovávat roční Plán zlepšování ZM a MA21?15. Jak vyhodnocovat roční Plán zlepšování ZM a MA21?

STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Komunitní "Plán zdraví a kvality života"

Místní indikátory - pro komunikaci a řízení k udržitelnému rozvoji

Grantový systém podpory aktivit ZM (a MA21)

Mezinárodní standardizované indikátory udržitelného rozvoje

Participativní rozpočet - podpora aktivity obyvatel

Strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji

Zdravotní plán - koncepce podpory zdraví

Audity UR - podklad pro strategii rozvoje

Akce

Komunitní kampaně ve Zdravém městě, obci, regionu začátečník

24. Jaké jsou komunitní kampaně a jak je realizovat?25. Jak připravit, organizovat a vyhodnotit kampaň?26. Jak zviditelnit výsledky kampaní prostřednictvím NSZM?32a. Jaké jsou doporučené akce k osvětě a vzdělávání v UR?46. Jak vkládat a aktualizovat kampaně v terminálu DataPlánu?

Kulaté stoly pro veřejnost, akční plánování začátečník

27a. Proč pořádat kulaté stoly pro veřejnost, jak je zaměřit?27b. Jak využívat pocitové mapy na akcích s veřejností? aktualizováno

STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Fórum Zdravého města/obce/regionu - veřejné projednání UR

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

Zapojování mládeže v obcích (Mladá a školní fóra)

Průběžné činnosti

Aktualizovaný web Zdravého města, obce, regionu začátečník

33. Jak má vypadat webová stránka ZM (a MA21)?

MA21 - oficiální evidence a hodnocení v ČR (MŽP, CENIA) začátečník

10. Proč a jak pracovat s Databází MA21?55. Jak se připravit obhajobu kategorií A, B MA21 v místě?

Medializace Zdravého města, obce, regionu začátečník

35. Jak komunikovat pojem "Zdravé město, obec, region"?36. Jaké jsou formy medializace ZM?37. Jak napsat tiskovou zprávu?

Přenos informací k místním partnerům ZM začátečník

41. Jaké informace poskytuje NSZM, komu je předávat ve městě, obci, regionu?

Profesní vzdělávání koordinátora ZM (a MA21) začátečník

32c. Jak probíhá akreditované vzdělávání koordinátora ZM (a MA21)? aktualizováno

Sdílení dobré praxe Zdravých měst, obcí regionů začátečník

38. Co je "dobrá praxe", jaké mohou být ukázkové příklady?39. Databáze DobráPraxe - jak můžete vkládat informace?40. Kde a proč se pochlubit místní dobrou praxí?

STŘEDNĚ POKROČILÝ (C)  NEJPOKROČILEJŠÍ (B,A)
Metodické listy pro vyšší úroveň - zatím pro vás nejsou nutné

Práce s DataPlánem NSZM

Vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji

*